Makina ve Kesim Parkuru

Makina ve Kesim Parkuru
Makina ve Kesim Parkuru
Makina ve Kesim Parkuru
Makina ve Kesim Parkuru

Makine Parkuru

·         1 adet Kesmak Marka Şerit Testere Makinasi 1100x2200 mm Yarı Otomatik

·         2 adet Kesmak Marka Şerit Testere Makinasi  650x1050 mm Yarı Otomatik

·         4 adet Kesmak Marka Şerit Testere Makinasi  400x600 mm Yarı Otomatik

·         2 adet Kesmak Marka Şerit Testere Makinasi  350x350 Tam Otomatik

·         1 adet Kesmak Marka Şerit Testere Makinasi  280x280 Tam Otomatik

 

Araç Parkuru

·         1 adet Mitsubishi Marka Kamyon 4,5 ton Kapasiteli

·         1 adet Isuzu Marka Kamyon 15 Ton Kapasiteli

·         1 adet Hyundai Marka Kamyonet 1,5 Ton Kapasiteli